Ερώτηση για την έκταση της πρώην ΦτΑ 7.10.2008

Εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, κεραίες μετάδοσης σήματος αλλά και μετασχηματιστές με κλοφέν καθώς και λοιπές επικίνδυνες εγκαταστάσεις

 

Αθήνα 07 -10 – 2008

Ερώτηση

 

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

 

Όπως είναι γνωστό από τον Μάρτιο του 2006 σταμάτησε η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού «Φωνή της Αμερικής» (ΦτΑ) και η αντίστοιχη έκταση με τις εγκαταστάσεις πέρασαν στην δικαιοδοσία της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου. Σε εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας προβλεπόταν η παράδοση του χώρου στην αρχική του μορφή, όμως μετά από συμφωνία διατηρήθηκαν και παραδόθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές υπήρχαν τον Μάρτιο του 2006. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν από αυτή την συμφωνία ωφελήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο.

Εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, κεραίες μετάδοσης σήματος αλλά και μετασχηματιστές με κλοφέν καθώς και λοιπές επικίνδυνες εγκαταστάσεις , που η ύπαρξή τους δεν συνάδει με την δημιουργία στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται η έκταση της πρώην ΦτΑ.

Είναι γνωστό ότι για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων με δραστηριότητες αγροτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού υπέβαλαν ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης όσο και ο Δήμος Τοπείρου.

Με δεδομένο ότι δυόμισι χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτε δηλαδή ούτε απομακρύνθηκαν οι οχλούσες εγκαταστάσεις και τα επικίνδυνα υλικά αλλά ούτε και παραχωρήθηκε η έκταση στους Τοπικούς Φορείς για εκμετάλλευση, σύμφωνα με τις προτάσεις τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1.   Έχει συνταχθεί συγκριτική μελέτη κόστους – οφέλους για την διατήρηση ή μη των εγκαταστάσεων;
  2.  Θα απομακρυνθούν οι οχλούσες εγκαταστάσεις και τα επικίνδυνα υλικά ή όχι; Ποιος θα επιβαρυνθεί την απομάκρυνση; Τέλος
  3.  Προβλέπεται η διάθεση της έκτασης της πρώην ΦτΑ στους Τοπικούς Φορείς για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com