Ερώτηση για την αποπληρωμή των εργατικών κατοικιών στην Καλλιθέα Ξάνθης 02.07.2009

Το θέμα αφορά στην  αποπληρωμή των εργατικών κατοικιών του οικισμού «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ» στην Καλλιθέα Ξάνθης. Με την με αριθ. πρωτ. 17083/1-4-2009 ερώτησή μου είχα ζητήσει την ανακοστολόγηση των παραπάνω εργατικών κατοικιών, ύστερα από την θύελλα αντιδράσεων των δικαιούχων, που προκάλεσε το τελικό συνολικό τίμημα που καθορίστηκε  από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

                   
Ξάνθη 02 – 07 – 2009

 

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

            Ο ρόλος του κράτους,  για την διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης,  βρέθηκε και πάλι εγκλωβισμένος στην σφιχτή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και μάλιστα σε μια περίοδο, που η ακρίβεια, η ανεργία  και η ανασφάλεια έχουν συνθλίψει στην κυριολεξία τα μεσαία και φτωχά νοικοκυριά.

Το θέμα αφορά στην  αποπληρωμή των εργατικών κατοικιών του οικισμού «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ» στην Καλλιθέα Ξάνθης. Με την με αριθ. πρωτ. 17083/1-4-2009 ερώτησή μου είχα ζητήσει την ανακοστολόγηση των παραπάνω εργατικών κατοικιών, ύστερα από την θύελλα αντιδράσεων των δικαιούχων, που προκάλεσε το τελικό συνολικό τίμημα που καθορίστηκε  από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Δυστυχώς η με αριθ. 28051/4564/13-4-2009 απάντηση του ΟΕΚ δεν ικανοποίησε τους ενδιαφερόμενους,  αφού  κατ ουσία ήταν απορριπτική των αιτημάτων τους.

Σήμερα επανέρχονται και  απαιτούν την άρση της αδικίας σε βάρος τους. Αδικία την οποία στηρίζουν  σε τρεις κυρίως λόγους:

α) Στο γεγονός ότι η τελική κοστολόγηση των κατοικιών έγινε επί τη  βάση σημερινών  αντικειμενικών  αξιών , αντί των τιμών της περιόδου   κατασκευής  τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής παλαιότητας.

           β) Στη μη τήρηση του κανόνα για πληρωμή του 60%   της εναπομείνασας αξίας του ακινήτου, μετά την αφαίρεση των δόσεων που θα καταβληθούν, κατά την  μεταβατική περίοδο από την προσυμφωνία μέχρι την οριστική διευθέτηση της συνολικής αποπληρωμής,  όπως ίσχυε  σε προγενέστερες περιπτώσεις και

          γ) Στο γεγονός ότι δεν ελήφθη καν υπόψη το επί πλέον κόστος, που επιβαρύνθηκαν οι δικαιούχοι, προκειμένου να καταστήσουν επιεικώς κατοικήσιμα τα σπίτια   τους.

Ειδικά σε ότι αφορά στις επισκευές των κακοτεχνιών, αυτό  αποδεικνύεται από σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ενός αρχιτέκτονα και ενός  πολιτικού μηχανικού, από την οποία προκύπτει ότι το 70% των εργασιών στις οικοδομές, πλην του φέροντα οργανισμού, επανεπισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου, αυξάνοντας έτσι έως και μιάμιση φορά το συνολικό τελικό κόστος για τους ιδιοκτήτες.

  Η άποψη του ΟΕΚ ότι δεν ενημερώθηκε  για τις κακοτεχνίες αυτές, είναι ειλικρινής, όμως δικαιολογημένα οι δικαιούχοι προσπαθούσαν να εγκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν, (ενοίκια, εγγραφή παιδιών σε σχολεία,  χαρά απόκτησης ιδιόκτητης οικίας, κ.λ.π.), αφού κοινή ήταν η  πεποίθηση, ότι μια τέτοια ομαδική καταγγελία θα ανέβαλε την παράδοση των κατοικιών για αρκετό χρόνο.

          Κατόπιν όλων αυτών επανέρχομαι και

Ερωτώ  την  κ. Υπουργό

1) Μπορεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συμψηφιστικά  να αναλάβει τουλάχιστο τις δαπάνες, που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για την  αποκατάσταση των κακοτεχνιών, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων  και να υπολογιστούν  κατ αποκοπή για κάθε κατοικία ανάλογα με τα τετραγωνικά της μέτρα;

2) Μπορεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας εφαρμόζοντας παλαιότερες πρακτικές, να εισπράξει για πληρωμή μέρος του κατασκευαστικού κόστους, αντί όλου, αποδεικνύοντας ότι η πολιτεία και οι φορείς της δεν είναι επιχειρήσεις με ισολογισμούς και απολογισμούς μόνο, αλλά ζωντανοί μηχανισμοί που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες  των πολιτών.

                                                             Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com