Ερώτηση για Κατασκηνώσεις Αρχαίων Αβδήρων 02.10.2008

Οι κατασκηνώσεις λειτουργούν τους καλοκαιρινούς μήνες και φιλοξενούν παιδιά από δημοτικά σχολεία των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Πέρα όμως από αυτούς εξυπηρετούν και τον πολιτιστικό σύλλογο Ξάνθης «ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ», που φιλοξενεί παιδιά από χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης με παιδιά ΑΜΕΑ.

 

Αθήνα 02-10-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στην νοτιοανατολική παραθαλάσσια περιοχή του Νομού Ξάνθης, σε μια έκταση 40 περίπου στρεμμάτων υπάρχουν και λειτουργούν οι εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων «ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ». Οι κατασκηνώσεις αυτές υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτούνται από αυτό και διέπονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας και σχετικές οδηγίες του ίδιου υπουργείου.

Η έκταση περιήλθε στο Υπουργείο από δωρεά κατοίκων του οικισμού Αβδήρων, στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Βρίσκεται σε πευκόφυτο λόφο, κοντά στη θάλασσα και μέσα σε χώρο που ελέγχεται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες και φιλοξενεί παιδιά από δημοτικά σχολεία των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Πέρα όμως από αυτούς εξυπηρετεί και τον πολιτιστικό σύλλογο Ξάνθης «ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ», που φιλοξενεί παιδιά από χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης με παιδιά ΑΜΕΑ.

Σήμερα αντιμετωπίζει κυρίως δύο λειτουργικά προβλήματα. Πρώτον ο χώρος δε παρέχει ούτε καν την υποτυπώδη πυρασφάλεια, ενώ ο κίνδυνος είναι τεράστιος και υπαρκτός και δεύτερον ενώ τα όρια της κατασκήνωσης αγγίζουν τον αιγιαλό, είναι δύσκολη η πρόσβαση στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν τα μπάνια τους έξω και σε απόσταση 1,5 χλμ. από την κατασκήνωση, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό, κατά την μετάβαση και την επιστροφή τους.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εγκατάστασης σύγχρονων μέσων για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της πυρασφάλειας αφενός και αφετέρου να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος καθόδου προς την θάλασσα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως άλλωστε συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, με έγγραφο της προέδρου της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας και Διευθύντριας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης, δεν επετράπη η φιλοξενία παιδιών του «ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» καθώς και του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης, παρά μόνο των μαθητών των δημοτικών σχολείων της ευθύνης της. Βέβαια η ανησυχία είναι δικαιολογημένη και γενικότερα και αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Α/θμια Εκπ/ση, εκπαιδευτικού, γονείς, συλλόγους κ.λπ.).

Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο μη λειτουργίας των κατασκηνώσεων, που θα στερήσει από πολλά παιδιά την χαρά της κατασκηνωτικής εμπειρίας, η πολιτεία θα πρέπει να πράξει το καθήκον της, ως ελάχιστη προσφορά σε αυτά. Πληροφοριακά θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο χώρος υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της Νοτιοανατολικής Πεδινής Περιοχής Ξάνθης. Πέρα όμως από αυτό, στην ιδιοκτησία της κατασκήνωσης ανήκει και ένα πηγάδι, μη χρησιμοποιούμενο σήμερα, που συνδέεται με δίκτυο με τον χώρο της κατασκήνωσης που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της τροφοδοσίας με νερό των πυροσβεστικών κρουνών. Επίσης σήμερα στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας, είναι εύκολη η άντληση και μεταφορά νερού από την θάλασσα στην κατασκήνωση, με την ίδια τεχνική που χρησιμοποιείται για την πυρόσβεση των πλοίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να διαθέσει επαρκή κονδύλια, πέρα από τα λειτουργικά, ώστε το συντομότερο δυνατό, μέσα στην νεκρή χειμερινή περίοδο, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας, καθώς και κατασκευής σκάλας από σκυρόδεμα με κουπαστές για την ομαλή πρόσβαση των παιδιών για μπάνιο στον όρμο της κατασκήνωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com