Ομιλία στην 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 10.2.2016

Παναγιώτης Σγουρίδης: «Μέχρι τον Ιούλιο το master plan για τα logistics», στην 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις 10 Φεβρουαρίου 2016.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών Παναγιώτης Σγουρίδης στην εισαγωγική του τοποθέτηση προέτρεψε όλους τους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν μεθοδικά τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας που αναφέρεται στα logistics και στην εξωστρέφεια ειδικότερα.

Ο Υφυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων, πως μέχρι τον Ιούλιο του 2016, θα ετοιμαστεί ένα γενικό σχέδιο για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα (Master Plan) καθώς και ένα πιο εξειδικευμένο σχέδιο δράσης για την Εφοδιαστική (Action Plan). Έχει μάλιστα ζητηθεί τεχνική βοήθεια από την task force γι’ αυτά.
Το μεγάλο, μακρόπνοο Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα προετοιμάζεται παράλληλα και πρόκειται σύντομα να μπει σε διαδικασία προκήρυξης.
Μέσα από τη διαβούλευση και τις προτάσεις το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσβλέπει στην ρεαλιστικότερη προσέγγιση, στην προσεκτικότερη αποτύπωση των αναγκών και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει γενικότερα η εμπειρία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα από την αγορά.
Ο Παναγιώτης Σγουρίδης κλείνοντας, υπογράμμισε ότι: «Η πολιτεία επενδύει σε σας, που είστε η αιχμή του δόρατος της επιχειρηματικότητας. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε να «ανοίγετε αγορές» και να «κλείνετε συμβόλαια» δηλαδή να υποστηρίζετε την εξωστρέφεια όλων αυτών των «μικρών», που παράγουν, αλλά δε μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά ευρύτερα.
Μέσα από τις επιδιωκόμενες συνέργειες και γιατί όχι ακόμη και με την επίτευξη μιας συντονισμένης ανακύκλωσης πόρων και μέσων, μπορεί να δοθεί μια σοβαρή απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας».

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com