Ομιλία του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ στο 1ο Διεθνές Συνέδριο στις Συνδυασμένες Μεταφορές, στην Αλεξανδρούπολη, στις 15 Οκτωβρίου 2015.

Ομιλία του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ στο 1ο Διεθνές Συνέδριο στις Συνδυασμένες Μεταφορές, στην Αλεξανδρούπολη, στις 15 Οκτωβρίου 2015

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση.
Παλαιότερα οι μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων ανήκαν στην κατηγορία των υπηρεσιών. Στην εποχή μας οι αλλαγές που γίνονται σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των μεταφορών, τις καθιστούν επιχείρηση, γιατί όχι και βιομηχανία.

Με αυτή την οπτική γωνία η Ελλάδα που διέρχεται βαθειά οικονομική και διαρθρωτική κρίση, πρέπει να βασισθεί στον πυλώνα αυτό για να ανακάμψει στον παραγωγικό τομέα και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης.
Η γεωστρατηγική θέση της χώρα μας βοηθά σ΄ αυτό.
Πρόκληση για μας είναι, να διαχειρισθούμε την μετάβαση από το παλιό σύστημα και τις νοοτροπίες, στο νέο, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη απόδοση.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτό:

 1. Οι υποδομές όπως:
 • Τα λιμάνια.
 • Τα ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί, γερανογέφυρες κλπ
 • Το σιδηροδρομικό δίκτυο.
 • Το οδικό δίκτυο.
 1. Το λειτουργικό σύστημα αξιοποίησης των υποδομών, δηλαδή πως «κουμπώνουν» καλύτερα οι συνδυαστικές μεταφορές με τις υποδομές.
 2. . Η απλοποίηση υπηρεσιών και κανόνων για εξάλειψη της γραφειοκρατίας και του χρόνου αναμονής. Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι:
 • Η έλλειψη επαρκώς διασυνδεδεμένων δικτύων.
 • Η έλλειψη εναρμόνισης κανονισμών και προτύπων για τα μεταφορικά μέσα, τα δεδομένα και τις διαδικασίες.

12088560_10207549179265771_8956802769762917967_n

Προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει συστήσει ομάδα εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την παρακολούθηση και εφαρμογή της πολιτικής των Διευρωπαϊκών δικτύων.

Στόχος είναι οι τερματικοί σταθμοί ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις να μετατραπούν σε ευφυείς κόμβους μεταφοράς.

Τίποτε όμως δεν θα επιτύχουμε ως χώρα, αν δεν προσελκύσουμε νέες επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε είναι:

Α). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ύψους περί τα 315 δις ευρώ. Όμως για την απορρόφηση χρημάτων από αυτό, πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα αναδείξει στον ιδιωτικό τομέα εκείνες τις προτάσεις έργων που αυτός μπορεί να επενδύσει.
Β). Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) πήραμε χρήματα από αυτόν, θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε περισσότερα.

Γ). Το πρόγραμμα Horizon 2020 για την καινοτομία και τις μεταφορές, έχουν ήδη πρόσβαση τα Πανεπιστήμια.

Δ.) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δηλαδή το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ολιστική προσέγγιση που μόλις επιγραμματικά ανέφερα, οδηγεί στην ανάγκη χάραξης Εθνικής Στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).
Αυτή πρέπει να προσβλέπει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Πρέπει ο Δημόσιος και Ιδιωτικός τομέας, τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, να μελετήσουν και να λειτουργήσουν κατάλληλα χωροθετημένα εμπορευματικά κέντρα με έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Αυτά θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου, των εξαγωγών, την αύξηση του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΦΥΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ.

Πως θα κερδίσουμε το στοίχημα:

Με τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου διεθνούς εμβέλειας στο Θριάσιο πεδίο, και τη σύνδεσή του με το λιμάνι του Πειραιά.
Με τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων που δεν θα είναι απλός χώρος φόρτωσης-εκφόρτωσης, αλλά διασυνδεδεμένοι κόμβοι:

 • Διαχείρισης εμπορευμάτων
 • Και της πληροφορίας που τα συνοδεύουν, (π.χ. agro logistics).
  Με αστικά εμπορευματικά κέντρα city logistics όπως:
 • οχήματα μειωμένων ρύπων, γιατί όχι και ποδήλατα
 • και συνδυασμένες μετακινήσεις που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Κυρίες και Κύριοι,

Χαίρομαι που το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Συνδυασμένες Μεταφορές το διοργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Χαίρομαι που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Ο Έβρος είναι πολύπαθος νομός από πλημμύρες και ζωονόσους, που βρίσκεται όμως σε πλεονεκτική γεωστρατηγική θέση διασύνδεσής του με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών των ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ.

Χρειάζεται όμως υποδομές όπως

 • Ηλεκτροκίνηση άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο.
 • Εμπορευματικό κέντρο κοντά στο λιμάνι και το αεροδρόμιο, που θα πάρει όλο το Διαμετακομιστικό φορτίο παρακάμπτοντας τον Ελλήσποντο.
  Πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον, αρκεί να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μεθοδικά με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.

Σας ευχαριστώ.

 

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com