Συνάντηση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σγουρίδη με Προέδρους των Αλιευτικών Συνεταιρισμών.

Την Παρασκευή 20-3-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σγουρίδη με τους Προέδρους των Αλιευτικών Συνεταιρισμών Βιστωνίδας, Ισμαρίδας, Λογαρούς, Τσουκαλιού, Κλείσοβας, Κεραμωτής και Σχοινιών καθώς και με την εκπρόσωπο του τομέα Αλιείας της ΠΑΣΕΓΕΣ, κατά την οποία ετέθησαν από τους Συνεταιρισμούς τα εξής ζητήματα:

Η διαπίστωση ελλείμματος στο καθεστώς που διέπει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων λόγω περιβαλλοντολογικών όρων.

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του καθεστώτος του μισθώματος των λιμνοθαλασσών.
Η ανάγκη για συμψηφισμό της αξίας των απελευθερούμενων ζώντων χελιών με το μίσθωμα του συνόλου των λιμνοθαλασσών.

Η πρόταση για τη σύσταση επιτροπής η οποία θα συγκροτείται από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου, της ΠΑΣΕΓΕΣ, του Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου και της Ένωσης Ιχθυοκαλλιεργητών.
Ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης Σγουρίδης αφού έλαβε πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα και τις ανάγκες του υπάρχουσας κατάστασης κατανόησε τα προβλήματα και δήλωσε πρόθυμος στο να προσπαθήσει να βρεθούν λύσεις ύστερα από συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Επίσης συμφώνησε για τη σύσταση της προτεινόμενης επιτροπής με την προσθήκη επιπλέον της συμμετοχής εκπροσώπου της αρμόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com